Oordelen

Fokker Aerostructures B.V. maakt jegens een zwangere vrouw verboden onderscheid op grond van geslacht door haar jaarcontract slechts met enkele maanden te verlengen tot de ingang van haar zwangerschapsverlof en haar na afloop daarvan niet opnieuw een arbeidsovereenkomst aan te bieden.

Oordeelnummer 2013-15
14-02-2013
Geslacht
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een vrouw is op basis van een jaarcontract werkzaam bij Fokker Aerostructures B.V. als HR medewerker. Op 30 maart 2012 vertelt zij aan haar direct leidinggevende dat ze zwanger is en wat de uitgerekende datum is. Begin mei 2012 krijgt de vrouw te horen dat haar jaarcontract met vier en een halve maand wordt verlengd; tot de ingang van haar zwangerschapsverlof. Vervolgens krijgt de vrouw te horen dat ze haar functioneren moet verbeteren, terwijl dat eerder als ‘goed’ was beoordeeld zonder verbeterpunten. De vrouw is verbaasd over de duur van de verlenging omdat zij uit eigen ervaring weet dat bij goed functioneren een jaarcontract wordt verlengd met een jaar of dat het contract wordt omgezet in een vast contract.

 

Oordeel College

Fokker Aeroconstructures B.V. heeft jegens de vrouw verboden onderscheid op grond van geslacht gemaakt bij de verlenging van haar arbeidsovereenkomst en door het vervolgens niet opnieuw aangaan van een arbeidsovereenkomst.

 

Toelichting

De gebeurtenissen in hun specifieke volgorde zorgen ervoor dat een vermoeden van onderscheid op grond van zwangerschap is komen vast te staan. Immers, vast staat dat de vrouw in het gesprek op 30 maart 2012 aan haar leidinggevende heeft verteld dat ze zwanger is en wat de uitgerekende datum is. Ook staat vast dat begin mei 2012 het contract van de vrouw wordt verlengd met vier en een halve maand tot de aanvangsdatum van haar zwangerschapsverlof. De vrouw heeft naar voren gebracht dat een dergelijke verlengingsduur nooit voorkomt en Fokker Aerostructures B.V. heeft dat niet weerlegd, bijvoorbeeld met een overzicht van de verschillende verlengingstermijnen Over het jaar 2012 is het functioneren van de vrouw met een goed beoordeeld. Eerst na haar zwangerschapsmelding is zij met verbeterpunten geconfronteerd. Bovendien brengt de vrouw naar voren dat de verlenging met vier en een halve maand niet was bedoeld om haar de gelegenheid te bieden haar functioneren te verbeteren, omdat al voor afloop van die termijn een nieuwe medewerker voor de duur van een jaar in dienst is getreden die haar werk overnam. Fokker Aerostructures B.V. is vervolgens niet geslaagd in het bewijs dat zij niet in strijd met de wet heeft gehandeld.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: