Oordelen

Een stichting gericht op sociale werkvoorziening maakt zich schuldig aan victimisatie.

Oordeelnummer 2012-39
29-02-2012
lees verder

Samenvatting

Situatie

De stichting bemiddelt onder andere personen met een bijstanduitkering naar een werkervaringsplaats. De stichting bemiddelt een man om bij een uitgever werkervaring op te doen. De man heeft naar aanleiding van de manier waarop hij is behandeld door de uitgever, een klacht ingediend bij de Commissie Gelijke Behandeling. De klacht gaat over discriminatie en intimidatie door de uitgever. Hierop heeft de stichting de man op 17 augustus 2011 laten weten dat hij niet meer zal worden bemiddeld en begeleid in afwachting van het oordeel van de Commissie. Op 25 oktober 2011 heeft de stichting besloten de man voor interne trajecten weer te bemiddelen.

Oordeel

De stichting heeft jegens de man gehandeld in strijd met het verbod op victimisatie.

Toelichting

Het besluit van de stichting de man niet verder te zullen bemiddelen en de begeleiding te beëindigen, houdt direct verband met het feit dat hij rechtsbescherming bij de Commissie heeft ingeroepen. De man heeft dan ook bewezen dat hij hierdoor is benadeeld. Dat dit besluit een tijdelijk besluit was in afwachting van het oordeel van de Commissie en dat de stichting op een later moment heeft besloten de werknemer weer te bemiddelen, maakt het niet anders. De man heeft de Commissie ook een oordeel gevraagd over het handelen van de uitgever. De Commissie heeft in die zaak een oordeel gegeven met nummer 2012-38.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: