Oordelen

Orde van Advocaten in 's-Hertogenbosch maakt verboden onderscheid op grond van leeftijd door een 74-jarige man niet in staat te stellen om als advocaat-stagiair te gaan werken.

Oordeelnummer 2012-196
19-12-2012
Leeftijd
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een man heeft op latere leeftijd rechten gestudeerd; op zijn 60ste heeft hij de studie afgerond. Hij heeft onder andere gewerkt als rechter-plaatsvervanger en als arbiter en wil zich op 74-jarige leeftijd als advocaat vestigen. Daarvoor moet hij drie jaar stage lopen bij een ervaren advocaat, die als zijn patroon optreedt. In 2012 vraagt hij aan de Orde van Advocaten in 's-Hertogenbosch om toestemming voor een zogenaamde buitenstage. Daarbij zou hij zich zelfstandig vestigen, buiten het kantoor van zijn patroon. De Orde geeft deze toestemming niet.

 

Oordeel College

De Orde van Advocaten in het arrondissement 's-Hertogenbosch heeft jegens de man verboden leeftijdsonderscheid gemaakt bij de toegang tot het beroep van advocaat door een buitenpatronaat af te wijzen.

 

Toelichting

De weigering van de Orde voor het buitenpatronaat betekent dat de man niet kan voldoen aan een belangrijke eis om advocaat te worden. Bij het besluit van de Orde speelt de leeftijd van de man uitdrukkelijk een rol. In het gesprek dat de man met de Orde heeft gevoerd is de vraag gesteld: “Wat bezielt iemand van 74 om nog advocaat te worden?” De Orde zegt verder dat hij twijfels heeft of de man zich nog wel als beginnend advocaat door de patroon laat aansturen, onder meer omdat hij veel ouder is dan zijn beoogde patroon. Ook schrijft de Orde dat het 70ste levensjaar als bovengrens dient bij het uitoefenen van de verantwoordelijke functie van advocaat. Ook al staat die grens niet in de Advocatenwet, voor de functie van advocaat geldt hetzelfde als voor rechters en notarissen, waar die grens wel uitdrukkelijk op 70 jaar is gesteld. Naar het oordeel van het College heeft de Orde van Advocaten in 's-Hertogenbosch leeftijdsonderscheid gemaakt. Leeftijdsonderscheid is niet verboden als daar een goede reden voor is. Of die goede reden er is beoordeelt het College aan de hand van het doel van het onderscheid en het middel dat is ingezet om het doel te bereiken. De Orde heeft een legitiem doel voor het onderscheid, namelijk dat hij ervoor moet zorgen dat de dienstverlening door advocaten goed is. De Orde hoeft alleen geen leeftijdsgrens te stellen om dit doel te bereiken, oordeelt het College. Daarvoor kan hij de beroepsregels omtrent het patronaat gebruiken. Die zijn vastgelegd in een reglement, waarmee de kwaliteit van het werk van de advocaat-stagiair en de ontwikkeling van een advocatuurlijke houding worden gewaarborgd. Het reglement bevat bovendien extra regels voor de buitenstagiair en buitenpatroon. Met dit reglement heeft de Orde al een instrument in handen waarmee hij het doel kan bereiken, zonder dat hij een leeftijdsgrens hoeft te stellen. Het leeftijdsonderscheid is daarom verboden.

 

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: