Oordelen

Trigion Beveiliging B.V., een beveiligingsbedrijf, heeft een joodse jongen geen stageplaats aangeboden omdat hij niet op de zaterdag (Sjabbat) kan werken en hij hiermee niet voldoet aan de eis van het bedrijf van 24/7 beschikbaar zijn. Trigion Beveiliging B.V. maakt ten aanzien van deze jongen verboden onderscheid op grond van godsdienst. Het belang van de jongen weegt in dit geval zwaarder dan het belang van het bedrijf om van de jongen te verlangen dat hij op ook op de zaterdag moet werken.

Oordeelnummer 2012-177
19-11-2012
Godsdienst
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een joodse jongen heeft zich aangemeld voor de opleiding tot luchthavenbeveiliger. Een verplicht onderdeel van deze opleiding is het volgen van een stage bij een luchthavenbeveiligingsbedrijf. Trigion Beveiliging B.V. stelt de voorwaarde dat een medewerker 24/7 beschikbaar moet zijn. De jongen heeft gemeld dat hij gezien zijn geloofsovertuiging op de zaterdag (Sjabbat) niet kan werken. Het bedrijf geeft aan dat de eis voor iedere medewerker geldt en het geen uitzondering maakt omdat het alle medewerkers gelijk wil behandelen. Het bedrijf moet verder zorgen voor een volledige bezetting op de luchthaven. Als het voor de jongen een uitzondering zou moeten maken, zouden andere collega's zwaarder worden belast en is het bedrijf bang dat het in de toekomst ook voor andere werknemers een uitzondering zal moeten maken.

 

Oordeel College

Het College is van oordeel dat Trigion Beveiliging B.V. indirect onderscheid op grond van godsdienst heeft gemaakt. 

 

Toelichting

Door het stellen van de 24/7 eis worden personen met, in dit geval, een joodse geloofsovertuiging bijzonder getroffen. Het onderscheid is verboden. Nu het in dit geval gaat om een door de gelijkebehandelingswetgeving beschermde grond, mag van Trigion Beveiliging B.V. een extra inspanning worden verwacht om het mogelijk te maken dat de jongen de verplichte stage kan lopen. Van een dergelijke inspanning is het College niet gebleken. Het belang van de jongen moet zwaarder wegen dan het belang van het bedrijf. Hij is een stagiair die voor de opleiding een verplichte stage moet lopen en afhankelijk is van een paar stagebedrijven. Het gaat om een korte stage, het bedrijf roostert een klein aantal stagiaires in tegenover een groot aantal vaste medewerkers en roostert per dienst één stagiair in. Daarom zullen collega's niet zwaarder worden belast en kan het bedrijf  zorgen voor een volledige bezetting op de luchthaven. De vrees van het bedrijf dat het ook voor andere werknemers een uitzondering zal moeten maken, volgt het College niet omdat het hier gaat om een stagiair. Het bedrijf kan daarom niet volhouden dat het geen uitzondering voor hem kan maken.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: