Oordelen

Holland Casino maakt verboden onderscheid op grond van arbeidsduur door de manier waarop zij deeltijders inroostert in de weekends.

Oordeelnummer 2012-157
28-09-2012
Arbeidsduur
lees verder

Samenvatting

Situatie

Holland Casino heeft veertien casino’s in Nederland. Deze casino’s zijn zeven dagen per week open, van twaalf uur ’s middags tot drie uur ’s nachts. Bij deze werkgever zijn twee soorten werknemers in dienst, namelijk de werknemers die in dagdienst werken en de werknemers die in wisseldienst (vroege, tussen en late dienst) werken. Er is een cao van toepassing. Een van de vakbonden die partij is bij deze cao heeft aangevoerd dat de werkgever deeltijdwerknemers die in wisseldienst werken ongelijk behandelt op grond van arbeidsduur. Zij zouden verhoudingsgewijs vaker dan voltijders in de weekends worden ingeroosterd.

Oordeel

Holland Casino maakt verboden onderscheid op grond van arbeidsduur door de wijze van inroostering van deeltijders in de weekends.

Toelichting

De partijen zijn het niet eens over de vraag of werken in de weekends inconveniënt, dat wil zeggen nadelig is. De Commissie stelt vast dat werken in de weekends als inconveniënt moet worden gezien. In de cao is namelijk bepaald dat voor het werken in de dagdienst op zaterdag en zondag recht bestaat op een toeslag vanwege inconveniëntie. Voor het werken in de avond- en nachtdienst op zaterdag en zondag bestaat recht op een extra toeslag. Als Holland Casino deeltijders in vergelijking met voltijders in de juiste verhouding tot de omvang van hun dienstverband inroostert in de weekends, is van benadeling en dus van onderscheid  op grond van arbeidsduur geen sprake. De Commissie heeft echter vastgesteld, op grond van de door Holland Casino verstrekte informatie, dat deeltijders in vergelijking met voltijders vaker dan in verhouding tot de omvang van hun dienstverband in de weekends worden ingeroosterd. De Commissie is daarom van oordeel dat de werkgever deeltijders in vergelijking met voltijders benadeelt bij de inroostering en dus onderscheid maakt op grond van arbeidsduur. Als de werkgever daar een goede reden voor heeft, is onderscheid op grond van arbeidsduur toegelaten. Daarover zegt Holland Casino dat de casino’s in het weekend meer bezoekers trekken dan door de week. Daarom roostert hij deeltijdwerknemers meer in in de weekends. De Commissie is van oordeel dat Holland Casino hiermee geen goede reden heeft gegeven voor het onderscheid op grond van arbeidsduur. Zo heeft hij niet duidelijk gemaakt waarom het niet mogelijk is om voltijders meer in te roosteren in de weekends. Daarom concludeert de Commissie dat het onderscheid in dit geval verboden is.

Aanbeveling

De Commissie beveelt partijen aan om bij toekomstige onderhandelingen over de cao, artikel 2, tweede lid, voor zover dit betrekking heeft op het aantal vrije weekends per jaar voor deeltijders, in overeenstemming te brengen met de gelijkebehandelingsnorm, zoals in dit oordeel uiteengezet

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: