Oordelen

KPN Corporate Market B.V. maakt zich niet schuldig aan discriminatie van een medewerkster vanwege haar homoseksuele gerichtheid.

Oordeelnummer 2012-139
09-08-2012
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een medewerkster van KPN Corporate Market B.V. zegt dat zij wordt geïntimideerd en gediscrimineerd omdat zij lesbisch is. Ze zegt vervelende, intimiderende gesprekken met haar manager te hebben gehad. Daarbij speelde haar homoseksuele gerichtheid een rol. De manager zegt dat de medewerkster juist zelf haar seksuele gerichtheid vaak naar voren bracht terwijl daar geen aanleiding toe was. De manager zegt inderdaad een keer een vervelend gesprek te hebben gehad met de medewerkster. De manager was toen, naar eigen zeggen, boos op de medewerkster. Dit omdat zij achter de rug van de manager had geklaagd zonder het eerst met de manager te bespreken. Dit gesprek had volgens de manager niets te maken met de seksuele gerichtheid van de medewerkster. De medewerkster zegt verder dat zij geen kans kreeg een interne opleiding te volgen met uitzicht op promotie. De manager van de vrouw zegt dat de homoseksuele gerichtheid van de vrouw geen rol speelde bij de afwijzing voor de interne opleiding. De vrouw was nieuw binnen de afdeling. Men moest haar beter leren kennen voordat zij voor een managementopleiding zou worden voorgedragen. De medewerkster heeft intern bij KPN Corporate Market B.V. een klacht ingediend over discriminatie. Deze interne klachtprocedure verliep volgens de medewerkster niet goed. Er werd een partijdige voorzitter benoemd. Ook duurde de procedure te lang, volgens de medewerkster. KPN Corporate Market B.V. heeft de voorzitter meteen na de klacht van de vrouw over haar positie vervangen. Verder duurde de procedure maar iets langer dan gebruikelijk (twee maanden). Dit kwam doordat er een voorstel voor mediation speelde.

 

Oordeel

De Commissie Gelijke Behandeling oordeelt dat niet is gebleken dat KPN Corporate Market B.V.  jegens de medewerkster onderscheid op grond van homoseksuele gerichtheid heeft gemaakt bij de arbeidsomstandigheden en bij de scholing en bevordering.

 

Toelichting

Volgens de wet moet verzoekster in dicriminatiezaken feiten aanvoeren die onderscheid kunnen doen vermoeden. De Commissie stelt vast dat de vrouw en KPN Corporate Market B.V. elkaar op alle relevante punten tegenspreken. Verzoekster heeft haar stellingen niet nader onderbouwd. Bijvoorbeeld met schriftelijke stukken waaruit zulke feiten blijken. De Commissie kan daarom geen feiten vaststellen die onderscheid kunnen doen vermoeden bij de arbeidsomstandigheden en de scholing. Voor wat betreft de interne klachtprocedure blijkt dat de voorzitter van de klachtencommissie is vervangen. De procedure heeft niet onredelijk lang geduurd.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: