Oordelen

Minister van Veiligheid en Justitie maakt verboden onderscheid op grond van ras door klacht van medewerkster over discriminerende bejegening van een collega onvoldoende zorgvuldig te behandelen. De Minister heeft geen onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte gemaakt.

Oordeelnummer 2012-130
27-07-2012
Ras
lees verder

Samenvatting

 

Situatie

Een vrouw van Surinaamse afkomst werkt sinds 1999 bij een zelfstandig bestuursorgaan dat verkeersboetes incasseert en dat ressorteert onder het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De vrouw lijdt aan diabetes en heeft slaapapnue. De vrouw heeft bij de directeur geklaagd over  racistische opmerkingen door collega’s en over discriminerende bejegening door collega’s op grond van haar chronische ziekten.

Omdat de klacht niet alleen ging over discriminatie, heeft de werkgever de klacht opgevat als een verzoek om een onderzoek naar de werksfeer. De werkgever heeft naar aanleiding hiervan met de vrouw gesproken en besloten dat hij haar klacht niet verder zou behandelen.

 

Oordeel Commissie

De Commissie spreekt als haar oordeel uit dat de Minister van Veiligheid en Justitie jegens de vrouw  verboden onderscheid heeft gemaakt op grond van ras bij de arbeidsomstandigheden. Niet is gebleken dat de Minister van Veiligheid en Justitie onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte heeft gemaakt bij de arbeidsomstandigheden.

 

Toelichting

De Commissie is van oordeel dat de werkgever uit de klachtbrief en het gesprek had kunnen weten dat verzoekster ook over discriminerende bejegening klaagde. Nu een inhoudelijke behandeling van de discriminatieklacht niet heeft plaatsgevonden, is de Minster tekortgeschoten in zijn verplichting als werkgever om dergelijke klachten zorgvuldig te behandelen.

De voorbeelden die verzoekster heeft genoemd van opmerkingen over haar chronische ziekte kunnen niet als discriminerend worden beschouwd. Er is dus geen onderscheid gemaakt op deze grond.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: