Oordelen

Special Refining Company B.V. heeft jegens een sollicitant verboden onderscheid op grond van politieke gezindheid gemaakt door met hem geen arbeidsovereenkomst aan te gaan.

Oordeelnummer 2012-111
21-06-2012
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een man heeft gesolliciteerd bij Special Refining Company B.V. op de functie van Proces Operator. Special Refining Company B.V. heeft de man zowel telefonisch als per brief laten weten dat zij het aanbod van een dienstverband intrekt, omdat hij op zijn CV onjuiste informatie heeft opgenomen en omdat hij extreemrechtse sympathieën heeft en deze actief uitdraagt. De man omschrijft zijn politieke overtuiging als nationalistisch. Special Refining Company B.V. heeft aangevoerd dat zij haar aanbod heeft ingetrokken omdat zij het vertrouwen in de man was verloren.  Special Refining Company B.V. had de man mede een arbeidsovereenkomst aangeboden omdat hij werkte bij een bekende onderneming. Toen Special Refining Company B.V. echter de referenties van de man ging natrekken, bleek de man daar al een tijd niet meer te werken. Alhoewel dit punt op zichzelf al voldoende was om het aanbod in te trekken, heeft Special Refining Company B.V. er welbewust voor gekozen ook het punt van zijn politieke overtuiging aan verzoeker te melden.

Oordeel

De Commissie Gelijke Behandeling spreekt als haar oordeel uit dat Special Refining Company B.V. jegens de man verboden onderscheid heeft gemaakt op grond van politieke gezindheid door geen arbeidsovereenkomst met hem aan te gaan.

Toelichting

Uit de brief van Special Refining Company B.V. aan de man blijkt dat de politieke overtuiging van de man mede aanleiding was om geen arbeidovereenkomst meer met de man te willen aangaan. Omdat Special Refining Company B.V. rechtstreeks heeft verwezen naar de politieke gezindheid van de man als reden om geen arbeidsovereenkomst met hem aan te gaan, heeft Special Refining Company B.V. jegens de man direct onderscheid op grond van politieke gezindheid gemaakt. Op de zitting heeft Special Refining Company  B.V. aangevoerd dat het haar er niet om gaat dat de man een bepaalde politieke overtuiging heeft, maar deze actief uitdraagt. Omdat het uitdragen van de politieke overtuiging direct terug te voeren is op de politieke overtuiging van de man, wordt het uitdragen van de politieke overtuiging ook beschermd door de gelijkebehandelingswetgeving.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: