Oordelen

Praktijk voor fysiotherapie vraagt in advertentie om vrouwelijke collega: geen verboden onderscheid op grond van geslacht.

Oordeelnummer 2011-52
11-04-2011
Geslacht
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een praktijk voor fysiotherapie waar drie fysiotherapeuten werkzaam zijn, twee vrouwen en een man, zoekt vervanging tijdens de vakanties van de vrouwelijke fysiotherapeuten. De praktijk is gevestigd in een multiculturele wijk en heeft veel Turkse patiënten. Een groot deel van de vrouwelijke patiënten wil uitsluitend door een vrouwelijke fysiotherapeut behandeld worden. Om aan die wens te kunnen voldoen, vraagt de praktijk in haar advertentie om een vrouwelijke fysiotherapeut ter vervanging van de twee vrouwelijke fysiotherapeuten.

Oordeel Commissie

De Commissie is van oordeel dat de praktijk direct onderscheid op grond van geslacht heeft gemaakt door om een vrouwelijke fysiotherapeut te vragen, maar dat dit onderscheid niet verboden is, omdat in dit geval een uitzondering van toepassing is.

Toelichting

In de wet staan een aantal uitzonderingen op het verbod van onderscheid op grond van geslacht genoemd. Eén van de uitzonderingen ziet op beroepsactiviteiten die in de persoonlijke levenssfeer van een ander komen, zoals bijvoorbeeld verpleging of verzorging. Na een analyse van de wetsgeschiedenis, komt de Commissie tot de conclusie dat ook fysiotherapie daaronder valt. Dat wil zeggen dat een werkgever een fysiotherapeut van een bepaald geslacht mag vragen, als zijn patiënten te kennen hebben gegeven dat zij het vervelend vinden om door een therapeut van het andere geslacht behandeld te worden. Wel moet nog worden voldaan aan de voorwaarde dat het niet mogelijk is om op een andere manier aan de wens van die patiënten tegemoet te komen dan door het aannemen van fysiotherapeuten van een bepaald geslacht. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een andere verdeling van het werk of de patiënten onder de aanwezige fysiotherapeuten. Onder andere vanwege de kleinschaligheid van de praktijk, is in dit geval niet gebleken dat de praktijk op een andere manier aan de wens van haar moslima patiënten tegemoet kon komen, dan door een vrouwelijke vervanger te vragen. Het onderscheid op grond van geslacht in de advertentie is daarom toegestaan. 

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: