Oordelen

Thuiszorg Service Nederland B.V. wijst vrouw af voor functie (mede) vanwege zwangerschap en moederschap en maakt hierdoor verboden onderscheid op grond van geslacht.

Oordeelnummer 2011-166
22-11-2011
Geslacht
lees verder

Samenvatting

Situatie

In juni 2011 solliciteert een vrouw naar de functie van thuiszorgmedewerker bij Thuiszorg Service Nederland B.V. De vrouw wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Tijdens het sollicitatiegesprek vertelt de vrouw dat zij zeventien weken zwanger is. Vervolgens is aan de vrouw gevraagd wat zij zou doen als één van haar kinderen ziek is, dat ze niet zomaar kan afbellen en werd medegedeeld dat het fysiek zwaar werk is. De vrouw is vervolgens telefonisch afgewezen voor de functie. Thuiszorg Service Nederland B.V. heeft over de afwijzing verklaard dat sprake was van een optelsom van factoren. De vrouw was zwanger waardoor het risico bestond dat zij zou uitvallen. Daarnaast had zij nog een andere dienstbetrekking die zij combineerde met de zorg voor haar gezin. Hierdoor twijfelde de thuiszorgorganisatie aan de flexibele inzetbaarheid van de vrouw en is zij afgewezen.

Oordeel Commissie

De Commissie oordeelt dat Thuiszorg Service Nederland B.V. jegens de vrouw verboden direct onderscheid op grond van geslacht maakt.

Toelichting

De thuiszorgorganisatie heeft het veronderstelde gebrek aan flexibele inzetbaarheid van de vrouw direct in verband gebracht met haar de zwangerschap en het moederschap. Hierdoor wordt onderscheid op grond van zwangerschap en moederschap gemaakt. Indien onderscheid op grond van zwangerschap en moederschap wordt gemaakt, is sprake van direct onderscheid op grond van geslacht. Dit is verboden, tenzij er een wettelijke uitzondering van toepassing is. Dit is niet het geval. Het gemaakte onderscheid is dus verboden.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: