Oordelen

Stichting Aquarelles mag voor een woonvoorziening voor vrouwen met een handicap conform haar voornemen enkel vrouwelijk personeel werven en selecteren.

Oordeelnummer 2011-155
25-10-2011
Geslacht
lees verder

Samenvatting

De situatie

Een aantal ouders heeft het initiatief genomen om een woonvoorziening te realiseren voor hun volwassen dochters die een verstandelijke en/of lichamelijke beperking hebben. Hiertoe hebben zij stichting Aquarelles opgericht. In de woonvoorziening komen acht vrouwen te wonen in de leeftijd van 18 tot 30 jaar. Zij hebben allen een autistische stoornis en sommigen hebben daarnaast ook lichamelijke beperkingen.  De vrouwen hebben permanent, ook in de nacht, begeleiding nodig. De stichting wil personeel aannemen voor de (persoonlijke) verzorging en begeleiding van de bewoners. Iedere werknemer dient alle taken te kunnen verrichten. Dit betreffen naast de persoonlijke verzorging ook huishoudelijke taken en de begeleiding van de bewoners. Omdat het werk ook de persoonlijke verzorging van de bewoners inhoudt in combinatie met de kwetsbare positie waarin de bewoners verkeren en het feit dat zij moeite hebben hun grenzen aan te geven, onder andere op het gebied van seksualiteit, wil de stichting enkel vrouwelijk personeel aannemen.

Het oordeel

De Commissie oordeelt dat stichting Aquarelles geen verboden onderscheid op grond van geslacht zal maken in haar werving en selectiebeleid.

Toelichting

Als zij enkel vrouwelijk personeel werft en selecteert, maakt de stichting direct onderscheid tussen mannen en vrouwen. Dit is verboden, tenzij er een wettelijke uitzondering van toepassing is. De stichting kan met succes een beroep doen op de wettelijke uitzondering omdat er sprake is van een geslachtsbepaalde functie. De Commissie overweegt dat alle werknemers taken zullen moeten uitvoeren op het gebied van de persoonlijke verzorging van de bewoners, die gelet op hun achtergrond in een kwetsbare positie verkeren. Verder is het niet mogelijk om de werkzaamheden organisatorisch zo in te richten dat deze ook kunnen worden uitgevoerd door een man. De stichting wil immers allround personeel aannemen die alle taken kunnen verrichten. De stichting wil slechts een beperkt aantal personen aannemen, omdat de bewoners, gelet op hun handicap, gebaat zijn bij structuur en regelmaat. Dit is niet mogelijk wanneer werknemers worden aangenomen die slecht op een beperkt onderdeel van de werkzaamheden kunnen worden ingezet. Bovendien moeten ook de nachtdiensten worden verdeeld onder de werknemers. Als de stichting in de toekomst personeel zou werven via een openlijke aanbieding van een betrekking, moet zij wel uitdrukkelijk vermelden wat de reden is dat enkel vrouwen in aanmerking kunnen komen voor de functie.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: