Oordelen

Trigion Beveiliging B.V. maakt verboden onderscheid op grond van geslacht door een beveiliger niet toe te staan een oorbel te dragen, terwijl zijn vrouwelijke collega’s dat wel mogen. Aanbeveling.

Oordeelnummer 2011-126
11-08-2011
Geslacht
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een man werkt als beveiligingsmedewerker bij Trigion Beveiliging B.V.. Sinds zijn indiensttreding in 2000 draagt de beveiliger een oorringetje of oorknopje. De rayonmanager van Trigion heeft de beveiliger begin 2010 medegedeeld dat hij geen oorbel meer mag dragen. De rayonmanager verwijst naar de interne instructie van Trigion. Hierin staat dat het dragen van een oorbel door mannen niet is toegestaan. Trigion verleent de beveiliger in mei 2011 dispensatie. Hij krijgt exclusieve toestemming om één oorbel te dragen.

Oordeel Commissie

Trigion beveiliging B.V. heeft tot mei 2011 verboden onderscheid op grond van geslacht gemaakt jegens de beveiliger.

Toelichting

In de wet is bepaald dat een werkgever geen onderscheid mag maken tussen mannen en vrouwen in de arbeidsvoorwaarden en bij de arbeidsomstandigheden. De interne instructie, dat mannen geen oorbel mogen dragen, valt onder het begrip arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden. Trigion heeft de beveiliger vanaf begin 2010 tot aan de dispensatie in mei 2011 niet toegestaan om een oorbel te dragen, terwijl vrouwelijke beveiligers dat wel mogen. Trigion heeft hiermee direct onderscheid op grond van geslacht gemaakt. Direct onderscheid is verboden tenzij een wettelijke uitzondering van toepassing is. Een wettelijke uitzondering is niet aan de orde. Daarom is het directe onderscheid verboden. Ter zitting zijn drie aanpassingen van de interne instructie besproken die niet onderscheidmakend zijn: 1) Trigion staat zowel vrouwen als mannen toe om tijdens het werk een oorbel te dragen; 2) zowel vrouwen als mannen is het verboden om tijdens het werk een oorbel te dragen; 3) er geldt een algemene representativiteitseis zonder naar het geslacht van de medewerker te verwijzen en Trigion past deze op gelijke wijze op mannen en vrouwen toe. De Commissie beveelt Trigion aan om een (voornemen tot) wijziging van de instructie ter toetsing aan haar voor te leggen (een oordeel eigen handelen).

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: