Oordelen

Een Belastingdienst maakt verboden direct onderscheid op grond van geslacht jegens een mannelijke ambtenaar door hem op voorhand niet toe te staan een knielange broek te dragen en een vrouwelijke ambtenaar onder omstandigheden wel.

Oordeelnummer 2010-147
05-10-2010
Geslacht
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een ambtenaar mag op kantoor geen knielange broek dragen. De Belastingdienst vindt dat niet representatief. De Belastingdienst verbiedt een vrouwelijke werknemer niet zonder meer om een knielange broek op kantoor te dragen. Of zij dat wel of niet mag hangt er van af of zij in zo’n broek representatief is.

 

Beoordeling

      De Commissie stelt voorop dat kledingvoorschriften vallen onder het begrip arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden zoals bedoeld in de gelijkebehandelingswetgeving.

 

      De Belastingdienst staat het de mannelijke ambtenaar op voorhand niet toe een knielange broek te dragen. Een vrouwelijke ambtenaar mag dat onder omstandigheden wel. Hieruit volgt dat er een verschil in behandeling is tussen de mannelijke en vrouwelijke ambtenaar. Dit is direct te herleiden tot het geslacht van beide ambtenaren. Daarom maakt de Belastingdienst direct onderscheid tussen mannen en vrouwen in de arbeidsvoorwaarden of bij de arbeidsomstandigheden. Het directe onderscheid is verboden tenzij een wettelijke uitzondering op het verbod van toepassing is. Daarvan is geen sprake. Het directe onderscheid dat de Belastingdienst maakt is daarom verboden.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: