Oordelen

Beveiligingsbedrijf maakt geen onderscheid op grond van godsdienst door verzoeker te vragen zijn baard te knippen of te trimmen.

Oordeelnummer 2007-8
25-01-2007
Godsdienst
lees verder

Samenvatting

Verzoeker is moslim. Hij stelt om religieuze redenen een baard te dragen. Verzoeker stelt dat zijn voormalige werkgever, een beveiligingsbedrijf, onderscheid maakte op grond van godsdienst door van hem te eisen dat hij zijn baard afscheerde danwel inkortte. Daargelaten de vraag of sprake is van een godsdienstig voorschrift: verweerster hanteert een in neutrale termen gestelde huisregel. Zij verlangde van verzoeker niet meer dan dat hij zijn baard verzorgde. Het is niet gebleken dat verzoeker door de handhaving van deze regel op enigerlei wijze is belemmerd in de belijding of uiting van zijn geloof. In het bijzonder is niet gebleken dat verzoeker door verweerster werd verboden een baard te dragen van de door hem gewenste of door zijn geloof ingegeven lengte. Geen direct of indirect onderscheid.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: