Oordelen

Bedrijf op het gebied van beveiliging maakt geen onderscheid op grond van godsdienst door sollicitant die vrouwen geen hand geeft af te wijzen voor een functie.

Oordeelnummer 2007-180
11-10-2007
Godsdienst
lees verder

Samenvatting

Sollicitant is moslim en geeft vrouwen, behoudens noodsituaties, geen hand. Hij solliciteert, via tussenkomst van een re-integratiebureau, naar de functie van kaartcontroleur bij het bedrijf en wordt afgewezen. Volgens de sollicitant is hij afgewezen omdat hij vrouwen geen hand geeft.

In het sollicitatiegesprek heeft het bedrijf de weigering van de sollicitant om hand te geven aan vrouwen aan de orde gesteld. Dit naar aanleiding van de omstandigheid dat cliënt een vrouwelijk medewerker van het bedrijf geen hand gaf. Vanwege de aard van de functie, waarbij het contact met publiek voorop staat en waarbij ook fysiek contact niet kan worden uitgesloten - ook buiten gevallen van nood - heeft het bedrijf met de sollicitant de mogelijkheden willen inventariseren om hem in dienst te kunnen nemen. Sollicitant was, anders dan een andere medewerker die vrouwen geen hand geeft, echter niet bereid naar oplossingen te zoeken en met alternatieven te komen. De Commissie oordeelt dat het bedrijf heeft bewezen dat niet de godsdienst van de sollicitant de reden is geweest om hem niet in dienst te nemen, maar dat de oorzaak was gelegen in de wijze waarop hij zich in het sollicitatiegesprek heeft gepresenteerd.

Geen onderscheid.

 

 

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: