Oordelen

Wervings- en selectiebureau maakt onderscheid jegens verzoekster op grond van moederschap/geslacht bij de bejegening tijdens een sollicitatiegesprek en bij de selectie.

Oordeelnummer 2006-8
17-01-2006
Geslacht
lees verder

Samenvatting

Verweerster is een wervings- en selectiebureau. Verzoekster heeft naar aanleiding van haar sollicitatie voor de functie van medewerker groepsreizen een sollicitatiegesprek gevoerd met een medewerker van verweerster en een medewerker van de opdrachtgeefster van verweerster. Verzoekster stelt dat zij tijdens dat gesprek is gediscrimineerd omdat zij een werkende moeder is en om die reden niet is geselecteerd. De Commissie is van oordeel dat sprake is van een vermoeden van onderscheid op grond van geslacht, nu door verweerster is erkend dat een aanzienlijk deel van het gesprek betrekking had op de beoordeling van de flexibiliteit van verzoekster en in dat kader uitvoerig is gevraagd naar de zorg van verzoekster voor haar kind.

Verweerster heeft niet kunnen bewijzen dat geen sprake is van onderscheid op grond van geslacht. Gebleken is dat alle vragen die in het kader van de beoordeling van de flexibiliteit van verzoekster zijn gesteld, direct gerelateerd waren aan de zorg voor haar kind. Ook de beschikbaarheid van verzoekster in de toekomst heeft verweerster enkel gerelateerd aan haar moederschap. Door verzoekster op indringende wijze te bevragen over hoe zij dacht haar moederschap met haar werk te combineren, heeft verweerster direct onderscheid gemaakt op grond van moederschap, en dus op grond van geslacht, bij de bejegening van verzoekster tijdens het sollicitatiegesprek.

Voorts gaat de Commissie ervan uit dat, hoewel verweerster heeft aangevoerd dat de selectie van kandidaten formeel bij de opdrachtgever lag, beslissingen daaromtrent gezamenlijk zijn genomen, nu het sollicitatiegesprek gezamenlijk is gevoerd. Verweerster is derhalve medeverantwoordelijk voor de selectie. Verweerster heeft niet kunnen bewijzen dat het moederschap van verzoekster geen rol heeft gespeeld bij de selectie van verzoekster. Tevens direct onderscheid op grond van geslacht bij de selectie.

 

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: