Oordelen

Vrouw met diabetes. Einde opleidingsovereenkomst. Strijd met de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ).

Oordeelnummer 2006-3
10-01-2006
lees verder

Samenvatting

Een vrouw met diabetes heeft gesolliciteerd naar de functie cabin assistent (stewardess) bij een luchtvaartmaatschappij. Zij is geselecteerd en volgt een opleiding die voorafgaat aan de arbeidsovereenkomst. Tijdens de opleiding ontdekt de werkgever dat de vrouw diabetes mellitus type 1 heeft. De keuringsarts roept haar op en keurt haar af, waarna de luchtvaartmaatschappij de opleiding beeindigt.

 

Volgens de vrouw hebben de luchtvaartmaatschappij en de arbodienst onderscheid gemaakt op grond van handicap of chronische ziekte.

 

De luchtvaartmaatschappij en de arbodienst beschouwen diabetes mellitus type 1 als een absolute contra-indicatie en verwijzen naar internationale regelgeving.

 

De Commissie stelt vast dat de luchtvaartmaatschappij en de arbodienst onvoldoende hebben onderzocht wat de mogelijkheden van de vrouw zijn en dat geen gebruik is gemaakt de mogelijkheid om een proefperiode in te lassen. Er is niet gebleken dat het ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid noodzakelijk is om mensen met diabetes zonder meer uit te sluiten van het beroep cabin attendant.

De Commissie concludeert dat diabetes mellitus type 1 niet in de weg staat aan het uitvoeren van de functie van cabin attendant. Strijd met de WGBH/CZ.

 

 

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: