Oordelen

Niet gerechtvaardigd onderscheid naar arbeidsduur door het hanteren van een collectieve ATV regeling.

Oordeelnummer 2001-71
Arbeidsduur
lees verder

Samenvatting

De ondernemingsraad van de wederpartij heeft de Commissie gelijke behandeling de vraag voorgelegd of de wederpartij jegens deeltijd werknemers onderscheid maakt op grond van arbeidsduur door 24 en 31 december in te roosteren als vrije dagen. Beide vallende op een maandag. Hiervoor worden bij zowel voltijders als bij deeltijders, ook bij deeltijders die doorgaans niet op maandag werken twee ATV dagen ingehouden. Deeltijdwerkers bouwen naar rato van de omvang van de arbeidsduur ATV op.

De commissie is van oordeel dat de regeling leidt tot benadeling van deeltijdwerkers. Immers, bij deeltijdwerkers wordt per collectieve ATV dag een volledige ATV dag ingehouden, ook wanneer de collectieve ATV dag valt op een dag waarop de deeltijder normaal gesproken niet zou werken. Het onderscheid naar arbeidsduur kan volgens de Commissie niet objectief gerechtvaardigd worden geacht en is derhalve in strijd met de wet.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel