Oordelen

 • GRONDEN

 • TERREINEN

  Arbeid
  Geen gelijkebehandelingsterrein
  Leveren van en toegang tot goederen en diensten
  Sociale Bescherming
Geavanceerd

Geen discriminatie op grond van seksuele gerichtheid door Stichting Sanquin bij tijdelijke uitsluiting van een man omdat hij seksueel contact heeft gehad met een man.

Oordeelnummer 2017-33
20-03-2017
lees verder

Woonstichting de Kernen discrimineerde een vrouw niet door het beleid van het College van B&W van Gemeente West Maas en Waal uit te voeren en door haar geen alternatieve woning aan te bieden.

Oordeelnummer 2017-32
17-03-2017
Ras
lees verder

Het College van Burgemeester en Wethouders van gemeente West Maas en Waal discrimineerde niet door voor een vrouw geen extra standplaats op een woonwagenlocatie in te richten en door een uitsterfbeleid te voeren.

Oordeelnummer 2017-31
17-03-2017
Ras
lees verder

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs discrimineerde niet bij het geven van informatie over het diploma op een school voor speciaal onderwijs, bij het verrichten van doeltreffende aanpassingen en bij de weigering een leerling met ADD te herplaatsen op een reguliere vmbo-school.

Oordeelnummer 2017-30
13-03-2017
lees verder

Het College kan niet beoordelen of een uitkeringsregeling discriminerend uitpakt, omdat de man en de vrouw niet behoren tot de categorie personen voor wie de regeling is bedoeld.

Oordeelnummer 2017-29
10-03-2017
Ras
lees verder

Primark Netherlands B.V. discrimineerde niet op grond van zwangerschap door het contract van een vrouw niet te verlengen.

Oordeelnummer 2017-28
09-03-2017
Geslacht
lees verder

Geen discriminatie op grond van geslacht door Moët Hennessy (Nederland) B.V. bij het besluit om het contract van een zwangere werknemer niet te verlengen.

Oordeelnummer 2017-27
09-03-2017
Geslacht
lees verder

Geen discriminatie op grond van leeftijd door Stichting Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg vanwege haar betrokkenheid bij het beleid van een zorgverzekeraar voor het vergoeden van alternatieve zorg.

Oordeelnummer 2017-26
03-03-2017
Leeftijd
lees verder

Geen discriminatie op grond van leeftijd door Coöperatie VGZ U.A. bij opleidingseisen in haar beleid voor het vergoeden van alternatieve zorg.

Oordeelnummer 2017-25
03-03-2017
Leeftijd
lees verder

Een huisartsenpraktijk discrimineerde niet op grond van geslacht door de arbeidsovereenkomst van een zwangere medewerker niet te verlengen.

Oordeelnummer 2017-24
07-03-2017
Geslacht
lees verder

Oordelen zoeken:

 • GRONDEN

 • TERREINEN

  Arbeid
  Geen gelijkebehandelingsterrein
  Leveren van en toegang tot goederen en diensten
  Sociale Bescherming
Geavanceerd