Publicaties

2005/06: Advies inzake leeftijdsonderscheid in advertenties

Samenvatting

Expertisecentrum LEEFtijd en het Meldpunt Discriminatie Amsterdam (MDA), ontwikkelen samen in het kader van het project "Voor Alle Leeftijden" een checklist die werkgevers kunnen gebruiken om bij het opstellen van hun personeelsadvertenties binnen de grenzen van de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (WGBL) te blijven.

 

De adviesaanvragers hebben ten behoeve van deze checklist de Commissie verzocht een advies uit te brengen over de volgende vragen:

  • Welke formuleringen / beeldmateriaal / taalgebruik in advertenties leveren onderscheid op naar leeftijd?

  • Welke eisen worden gesteld aan de motiveringsplicht van artikel 9 WGBL?

  • Welke argumenten vormen een objectieve rechtvaardiging conform artikel 7, eerste lid, onder c WGBL?

 

De adviesaanvragers hebben aangegeven dat de WGBL op deze vraagpunten niet duidelijk is. Deze onduidelijkheid maakt het voor werkgevers moeilijk de wet na te leven. Werkgevers geven te kennen dat zij duidelijkheid wensen over de exacte normstelling van de WGBL.

 

Bij de adviesaanvraag zijn voorbeelden gevoegd van advertenties waarin (mogelijk) sprake is van onderscheid op grond van leeftijd. Het MDA heeft de werkgevers gevraagd naar de reden van het leeftijdsonderscheid in hun advertentie. Een aantal voorbeelden uit de correspondentie daaromtrent is geanonimiseerd aan de Commissie overhandigd.

 

Aan de hand van het advies van de Commissie zullen de adviesaanvragers de hiervoor bedoelde checklist voor werkgevers ontwikkelen.