Publicaties

2006/02: Advies inzake Leeftijdsonderscheid in de supermarktbranche "TE JONG TE OUD"

Samenvatting

Dit advies is opgesteld op verzoek van de CNV-Jongerenorganisatie (CNV-J). Naar aanleiding van de vele klachten over leeftijdsdiscriminatie bij supermarkten die zij heeft ontvangen, verzocht de CNV-J de Commissie onderzoek te doen en een oordeel te geven over deze zaken. Dit advies moet inzicht bieden in wat wel en wat niet door de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (WGBL) is toegestaan.

 

Het materiaal dat is aangedragen bevat de volgende klachten over onderscheid naar leeftijd door diverse supermarkten:

 

  • Geen arbeidsverhouding worden aangegaan met oudere jongeren;

  • Bij werving en selectie wordt wat ouder personeel afgewezen;

  • Advertenties worden geplaatst waarin wordt gevraagd om jong personeel;

  • Na het derde tijdelijke arbeidscontract dat van rechtswege eindigt, vindt geen ‘verlenging’

  • Plaats door het aangaan van een vierde (vast) arbeidscontract;

  • Uren worden bij wat oudere werknemers op voor hen nadelige wijze ingepland.

 

De klachten betreffen voornamelijk hulpkrachten, dat wil zeggen werknemers met wie een zogenoemd hulpkrachtcontract is aangegaan en die in de regel maximaal 12 uur per week werken. Deze hulpkrachten vervullen veelal de laagste functies in een supermarkt, zoals het vullen van vakken en het uitvoeren van lichte kassawerkzaamheden. Landelijk gezien gaat het om circa 100.000 hulpkrachten, voornamelijk met een tijdelijk contract. De vraag is of bij deze klachten sprake is van direct of indirect onderscheid en als dit het geval is, of het gemaakte onderscheid gerechtvaardigd is.