Publicaties

2006/04: Advies inzake Seniorenregelingen als onderdeel van leeftijds(fase)bewust personeelsbeleid

Samenvatting

In tal van CAO’s en andere arbeidsvoorwaardenregelingen wordt leeftijdonderscheid gemaakt. CAO-partijen stellen de aanspraak op bepaalde arbeidsvoorwaarden dikwijls afhankelijk van de leeftijd van de werknemer. Sinds de inwerkingtreding van de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (WGBL) op 1 mei 2004, is het de vraag of, en in hoeverre het veelvuldig gebruik van leeftijdsgrenzen nog is toegestaan.

 

Als bijlagen bij dit advies treft u aan:

 

  • Rapport IVA 'De wenselijkheid van het maken van onderscheid naar leeftijd'

  • Checklist bij rapport IVA regelingen voor oudere werknemers (bijlage bij CGB-advies 2006-04)