Publicaties

2008/01: Advies inzake voorkeursbeleid van de ondersteunende organisatie van de Tweede Kamer

Samenvatting

De ondersteunde organisatie van de Tweede Kamer heeft de Commissie verzocht om advies over de vraag of gevoerde voorkeursbeleid ten behoeve van allochtone sollicitanten in overeenstemming is met de Algemene wet gelijke behandeling.

 

Het voorkeursbeleid dat gevoerd wordt ten aanzien van etnische minderheden is in overeenstemming met eisen van de Algemene wet gelijke behandeling, te weten aantoonbare achterstand, zorgvuldigheid, en proportionaliteit. De vereiste kenbaarheid van het beleid is daarentegen bij herhaling niet in acht genomen. Met het oog op een goede uitvoering van het beleid doet de Commissie enkele aanbevelingen.