Publicaties

2008/04: Advies inzake gewetensbezwaarde ambtenaren van de burgerlijke stand: "Trouwen? Geen bezwaar!"

Samenvatting

Dit advies is bedoeld om gemeenten en andere belanghebbenden een richtsnoer te bieden voor gevallen waarin ambtenaren bezwaren hebben tegen het sluiten van een huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht.

 

De kern van het advies is dat de gemeente verplicht is de wet uit te voeren en zich van discriminatie naar seksuele voorkeur moet onthouden. Zij moet erop toezien dat haar ambtenaren zich in de uitoefening van hun functie deze verplichtingen eigen maken. Het advies luidt dat alleen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand die meer doet dan huwelijken sluiten, slechts in beperkte ruimte is om aan zijn gewetensbezwaren tegemoet te komen.