Publicaties

Advies 2009/02: inzake mogelijke ongelijke behandeling op grond van godsdienst en/of levensovertuiging door vacaturesite

Samenvatting

In dit advies wordt achtereenvolgens ingegaan op: - Het doel en de achtergrond van de website en de rol van de beheerder van de website; - Of de activiteiten kunnen worden aangemerkt als het aanbieden van openstaande betrekkingen en/of arbeidsbemiddeling; - Of sprake is van verboden onderscheid op grond van godsdienst en/of levensovertuiging bij de aanbieding van de website.