Publicaties

Advies 2009/07: Commissie Gelijke Behandeling inzake doelgroepgerichte uitzend- en bemiddelingsbureaus

Samenvatting

In dit advies richt de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) zich op de activiteiten van doelgroepgerichte uitzend- en bemiddelingsbureaus. Dit op verzoek van Stichting Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA). De kernvraag is of met het richten op een specifieke doelgroep, groepen werknemers onnodig worden buitengesloten bij de werving en selectie. Dit uiteraard alleen voor zover door de gelijke behandelingswetgeving beschermde gronden in het geding zijn, zoals leeftijd, ras, nationaliteit, handicap/chronische ziekte en geslacht.

 

Uitzend- en bemiddelingsbureaus specialiseren in toenemende mate omdat dit marketingvoordelen met zich meebrengt en omdat vraag en aanbod efficiënter op elkaar afgestemd kunnen worden. Deze specialisatie vindt plaats naar bepaalde beroepsgroepen, maar ook naar groepen als

studenten, ouderen, bepaalde nationaliteiten en allochtonen. De vraag is of als een bureau ‘Studentenuitzendbureau’ of ‘Polenuitzendbureau’ heet, hiermee niet, net als bij bijvoorbeeld het vragen om een ‘student’ of een ‘Poolse werknemer’ andere groepen worden buitengesloten.

Relevant hierbij is dat de Commissie eerder heeft geoordeeld dat het vragen om een student in een personeelsadvertentie leidt tot indirect leeftijdsonderscheid. Het vragen om een Poolse werknemer leidt tot direct onderscheid op grond van nationaliteit bij de werving en selectie.