Publicaties

Onderzoek en oordeel Gelijke beloning van mannen en vrouwen bij de algemene ziekenhuizen in Nederland

Samenvatting

In Nederland verdienen vrouwen nog altijd minder dan mannen, de zogeheten loonkloof. De loonkloof ligt al decennia rond de 20% en verandert nauwelijks. De vraag die de CGB zich naar aanleiding hiervan stelde is welk deel daarvan wordt veroorzaakt door ongelijke beloning en hoe die ongelijke beloning tot stand komt. Het onderzoek is verricht binnen de algemene ziekenhuizen, omdat deze sector zich goed laat onderzoeken. Alle algemene ziekenhuizen gebruiken hetzelfde functiewaardering- en beloningssysteem.

 

Resultaten

In 43% van de salarisvergelijkingen zijn beloningsmaatstaven gebruikt met een min of meer willekeurig karakter. Dat leidt tot ongelijke beloning, waarbij dat voor vrouwen twee keer zo vaak nadelig uitpakt als voor mannen. Gemiddeld genomen worden vrouwen in alle onderzochte functiegroepen lager beloond. De ongelijke beloning varieert gemiddeld van enkele tientjes tot tweehonderd euro per maand.