Publicaties

Brief aan ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over internetconsultatie besluit digitale toegankelijkheid overheid

Samenvatting

Op 10 november 2017 heeft het College een brief gestuurd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het conceptbesluit digitale toegankelijkheid. Positief is dat dit besluit voor overheidswebsites de toegankelijkheidsstandaard verplicht stelt. Deze standaard zorgt ervoor dat de websites toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Toch maakt het College zich wel zorgen over het toezicht op de daadwerkelijke naleving en vraagt in zijn brief nadrukkelijk aandacht hiervoor.