Publicaties

Brief aan de demissionair minister van BZK over de toegankelijkheid van verkiezingen voor mensen met een beperking

Samenvatting

Het College voor de Rechten van de Mens houdt sinds juli 2016 toezicht op de naleving van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. In het VN-verdrag is onder andere bevestigd dat mensen met een beperking kiesrecht hebben. Het College heeft onderzoek laten doen naar de toegankelijkheid van verkiezingen naar aanleiding van signalen van mensen met een beperking dat zij moeite hadden met stemmen.

De resultaten van het onderzoek en de aanbevelingen van het College zijn in de brief te lezen.