Publicaties

Brief aan Tweede Kamer over dwangmaatregelen en de inzet van de politie in de GGZ

Samenvatting

Op woensdag 4 oktober 2017 staat er om 18:30u een plenair debat gepland over dwangmaatregelen en de inzet van de politie in instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ).Tijdens dit debat zal het incident dat op 17 juli jl. heeft plaatsgevonden, namelijk het gebruik van een stroomstootwapen door de politie in een GGZ kliniek, aan de orde komen.

Het College voor de Rechten van de Mens brengt in haar brief aan de Tweede Kamer twee punten onder de aandacht. Ten eerste grijpt het gebruik van dwangmaatregelen in op de menselijke waardigheid. Ten tweede kan volgens het CPT de inzet van politie beangstigend zijn voor patiënten.