Publicaties

Brief aan Eerste Kamer over het wetsvoorstel Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

Samenvatting

Het College voor de Rechten van de Mens reageert door middel van een brief aan de Eerste Kamer op het wetsvoorstel Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding. De reden hiervoor is dat het wetsvoorstel verder gaat dan het mogelijk maken van het vaststellen van de identiteit. In het wetsvoorstel dat er nu ligt, wordt de toegang tot het gebouw ontzegd wanneer personen niet bereid zijn de gezichtsbedekkende kleding af te leggen tijdens hun verblijf in het gebouw. Daarom rijst de vraag welke consequenties dit verbod heeft voor de toegang tot de rechter en voor de mogelijkheid om te participeren in gelijkebehandelingsprocedures bij het College? 

Deze vraagt wordt in de brief aan de Eerste Kamer verder toegelicht.