Publicaties

Brief aan Nederlandse Europarlementariërs over de Europese Toegankelijkheidsrichtlijn

Samenvatting

Op 14 september 2017 is er in het Europese Parlement een belangrijke stemming over het voorstel voor een Europese richtlijn voor toegankelijkheid (de Europese Toegankelijkheidsakte). Deze richtlijn beoogt de toegankelijkheid van producten en diensten te harmoniseren in de EU voor mensen met een beperking. De totstandkoming  van deze richtlijn zou een mijlpaal zijn voor de 80 miljoen mensen in de Europese Unie met een beperking.

 

Ter voorbereiding hierop heeft het College een brief gestuurd aan Nederlandse Europarlementariërs. In deze brief wijst het College op een aantal aandachtspunten die belangrijk zijn voor mensen met een beperking.