Publicaties

Brief aan Tweede Kamercommissie voor IenM notaoverleg uitvoeringsregelgeving omgevingswet

Samenvatting

Op 19 december 2016 zal het notaoverleg over de uitvoeringsregelgeving van de Omgevingswet plaatsvinden in de Tweede Kamer. Het College stelt zich op het standpunt dat de voorliggende uitvoeringsregels bij de Omgevingswet niet voldoen aan de minimumnormen die voortvloeien uit artikel 9 van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Het College vraagt de Vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu er bij de minister op aan te dringen om minimumnormen voor toegankelijkheid van de fysieke leefomgeving te ontwikkelen en op te nemen in de algemene maatregelen van bestuur onder de Omgevingswet.