Publicaties

Brief Eerste Kamer Commissie Veiligheid en Justitie over de positie van ongedocumenteerde slachtoffers van huiselijk geweld

Samenvatting

Op 24 mei 2016 vindt in de Eerste Kamer het voorbereidende onderzoek plaats naar de Implementatie van de Europese Richtlijn tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten. In deze brief brengt het College de positie van ongedocumenteerde slachtoffers van huiselijk geweld onder de aandacht van de Eerste Kamer Commissie voor Veiligheid en Justitie. Het College stelt vast dat het wetsvoorstel ter implementatie, in tegenstelling tot wat de Richtlijn vereist, voor deze groep geen waarborg biedt op toegang tot de opvang.