Publicaties

Advies naar een mensenrechtelijk aanvaardbaar voorzieningenniveau voor Caribisch Nederland

Samenvatting

In november 2015 bezocht een delegatie van het College de drie eilanden van Caribisch Nederland. In het advies gaat het College in op een aantal conclusies van de evaluatiecommissie in het rapport ‘Vijf jaar verbonden. Bonaire, Sint Eustatius, Saba en Europees Nederland’. Ook doet het College aanbevelingen voor de consequenties die daaraan naar zijn inzicht zouden moeten worden verbonden.