Publicaties

Brief aan de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

Samenvatting

In april 2016 vergadert de Tweede Kamer over het wetsvoorstel houdende instelling van een gedeeltelijk verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding in het onderwijs, het openbaar vervoer, overheidsgebouwen en de zorg (wetsvoorstel Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding). Het College voor de Rechten van de Mens heeft ten aanzien van dit wetsvoorstel een aantal opmerkingen, die het naar voren brengt met deze brief zodat deze meegenomen kunnen worden in de parlementaire behandeling over dit wetsvoorstel.