Publicaties

Brief aan Vaste Kamercommissie van VWS over AO ouderenzorg op 14 april 2016

Samenvatting

De waardigheid van ouderen in verpleeghuizen is gebaat bij een op mensenrechten gebaseerde benadering. Dit volgt uit het onderzoek ‘De cliënt centraal. De betekenis van mensenrechten voor ouderen in verpleeghuizen’ dat het College voor de Rechten van de Mens in februari 2016 heeft gepubliceerd.  Met het oog op het Algemeen Overleg ouderenzorg van uw commissie op 14 april a.s. brengt het College graag een aantal punten onder de aandacht.