Publicaties

Brief aan de Vaste commissie voor OCW voor het Algemeen overleg Emancipatiebeleid

Samenvatting

In aanloop naar het Algemeen overleg Emancipatiebeleid bracht het College een aantal punten onder de aandacht van de Vaste Kamercommissie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap.

 

Lees ook de rapportage aan het VN Comité inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen