Publicaties

Brief aan minister Koenders over het Nationaal Actieplan Bedrijfsleven en Mensenrechten

Samenvatting

Het College heeft een brief gestuurd aan de minister van Buitenlandse Zaken waarin het aandringt op een voortgangsrapportage van het Nationaal Actieplan bedrijfsleven en mensenrechten. Dit actieplan werd in december 2013 aan de Tweede Kamer aangeboden door de ministers van Buitenlandse Zaken, Economische Zaken en de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Sindsdien zijn verschillende activiteiten ondernomen op het terrein van bedrijven en mensenrechten, maar er is geen overzicht van de stand van zaken van alle voorgenomen acties. Het College vindt het van belang dat voor een ieder duidelijk is hoe de uitvoering van het actieplan ervoor staat.