Publicaties

Brief aan vaste commissie BZ over het AO Discriminatie

Samenvatting

Op 3 september 2015 houdt de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg over discriminatie. Op de agenda staan onder meer de Voortgangsbrief Discriminatie 2013 en de Voortgangsbrief Discriminatie 2014.

Met zijn brief brengt het College voor de Rechten van de Mens arbeidsmarktdiscriminatie en specifiek integratiebeleid onder de aandacht. Dit naar aanleiding van de aanbevelingen die het VN Comité inzake de uitbanning van rassendiscriminatie op 28 augustus publiceerde. Het College dringt er bij de Tweede Kamer op aan een apart overleg te plannen om, met de verantwoordelijke ministers, te spreken over de aanbevelingen van het VN Comité.

Nagekomen mededeling: het AO is verplaatst van 3 naar 9 september 2015.