Publicaties

Brief College versterking burgerschapsonderwijs

Samenvatting

Brief van het College voor de Rechten van de Mens over de versterking van het burgerschapsonderwijs aan de vaste Tweede Kamer-commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Hierin signaleert het College knelpunten in zijn -nog lopende- onderzoek naar de manier waarop het mbo aandacht schenkt aan mensenrechten. Het College rondt dit onderzoek in juni 2015 af. Daarnaast brengt het College enkele zaken onder de aandacht voor de inbreng van feitelijke vragen van bewindspersonen van OCW.