Publicaties

Brief aan Tweede Kamer over Algemeen Overleg emancipatiebeleid

Samenvatting

Eind 2014 informeerde de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de Tweede Kamer over de stand van zaken van het emancipatiebeleid. Ondanks het gebrek aan snelle voortgang ziet de minister geen aanleiding voor grote aanpassingen van het ingezette beleid. Het College maakt daar een aantal opmerkingen bij over vrouwenemancipatie, geweld tegen vrouwen en LHBTI-emancipatie.