Publicaties

Brief tbv AO Vreemdelingen- en asielbeleid

Samenvatting

Op 4 februari 2015 staat een Algemeen Overleg over vreemdelingen- en asielbeleid gepland waarin onder andere wordt gesproken over de aanvullende reactie van het kabinet op het ACVZ advies inzake staatloosheid en de reactie van het kabinet op het rapport van de mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa over Nederland. Ten behoeve van deze onderwerpen brengt het College een aantal mensenrechtelijke knelpunten rondom deze thema’s onder de aandacht.