Publicaties

Advies over discriminatie op de arbeidsmarkt van het College voor de Rechten van de Mens aan de Sociaal Economische Raad

Samenvatting

In januari 2014 gaf het College voor de Rechten van de Mens (College) input voor het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) over discriminatie op de arbeidsmarkt. De SER publiceerde zijn advies op 17 april 2014.Dit zijn enkele aanbevelingen uit het SER-advies over discriminatie bij de arbeid: een charter om bedrijven te stimuleren tot diversiteitsbeleid, een grotere rol voor ondernemingsraden om discriminatie tegen te gaan, meer voorlichting en training voor werkgevers en werknemers en het verbeteren van het toezicht en de handhaving bij klachten over discriminatie door de Inspectie SZW.