Publicaties

Advies inzake het conceptvoorstel van rijkswet tot goedkeuring en het concept voorstel van wet tot uitvoering van het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld

Samenvatting

In deze brief geeft het College zijn advies inzake het conceptvoorstel van rijkswet tot goedkeuring en het concept voorstel van wet tot uitvoering van het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (hierna: het Verdrag van Istanboel), die ter consultatie aan het College zijn voorgelegd.