Publicaties

Advies concept wetsvoorstel Quotumwet College voor de Rechten van de Mens

Samenvatting

Het College voor de Rechten van de Mens heeft advies uitgebracht aan de Tweede Kamer over het concept wetsvoorstel Quotumwet. Deze wet heeft samen met de Participatiewet als doel meer mensen met een beperking aan het werk te helpen, waardoor zij volwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen.