Publicaties

Advies inzake het voorstel tot wijziging van de Wet medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen

Samenvatting

Het College voor de Rechten van de Mens heeft kennis genomen van het door de regering bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal ingediende voorstel tot wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO), in verband met het verruimen van de mogelijkheden voor het medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen en meerderjarige wilsonbekwamen (wetsvoorstel 33 508). Het College doet aanbevelingen over enkele mensenrechtelijke aspecten van dit wetsvoorstel.