Publicaties

Poolse arbeidsmigranten in mensenrechtenperspectief

Samenvatting

Het College onderzocht de problematiek waarmee Poolse arbeiders in de land- en tuinbouwsector geconfronteerd worden. Hieruit blijkt dat zij tegen tal van obstakels aanlopen in het realiseren van hun mensenrechten. Het gaat dan bijvoorbeeld om ongelijke beloning, te veel werkuren, onveilige arbeidsomstandigheden, hoge huren, en ongepaste controles in de woning.