Publicaties

Advies 2013/04 - Gelijke behandeling bij de toepassing van het kinderrechtenverdrag in Caribisch Nederland

Samenvatting

 

Advies over ‘Gelijke behandeling bij de toepassing van het Kinderrechtenverdrag in Caribisch Nederland’. Het advies is geschreven op verzoek van UNICEF en is input voor hun onderzoek naar de situatie van kinderen in Caribisch Nederland. Het College voor de Rechten van de Mens legt in het advies uit hoe het toetsingskader van het gelijkheidsbeginsel werkt en wat dat betekent voor de realisatie van kinderrechten.