13 jun2017

Stans Goudsmit neemt afscheid als collegelid

Vrijdag 9 juni nam collegelid Stans Goudsmit afscheid van het College voor de Rechten van de Mens. Haar afscheid was onderdeel van de waardevolle bijeenkomst ‘Armoede, sociale uitsluiting en mensenrechten’.

Stans Goudsmit zette zich negen jaar lang in als collegelid en was actief op verschillende terreinen, waaronder migratie en discriminatie. In haar voordracht 'Zelfredzaamheid: een mensenrechtenproof begrip?' ter gelegenheid van haar afscheid onderzocht zij in hoeverre gebruik van het begrip “zelfredzaamheid” mensenrechtenproof is. Stans Goudsmit concludeert dat “zelfredzaamheid” de verplichting van de overheid maskeert om mensenrechten na te leven.

◀ Terug naar berichten